Domov » Arhiv prireditev 2016 - Žalec

UTRIP DOMOZNANSTVA: DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ŽALEC SE PREDSTAVI

1 februar 2016 Brez komentarja

Vse družbe v Evropi se starajo. Razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se spreminja na račun povečanega števila starejših. Tudi v Sloveniji predstavljajo starejši največjo družbeno skupino. Veseli nas, da smo v ponedeljek, 1. februarja 2016, v Medobčinski splošni knjižnici Žalec gostili Društvo Univerzo za tretje življenjsko obdobje Žalec. Vizija univerze je, da s programi druženja prispevajo k boljši kakovosti življenja starejših generacij. Pred 17 leti, ko so ustanavljali univerzo, so opazili ogromno znanja in veliko življenjskih izkušenj ter energije v ljudeh, ki so se upokojili, so pa kljub temu želeli biti aktivni in spoznavati nova znanja. Predsednica društva Marija Masnec, mentorica zeliščarskega krožka Cvetka Čulk Mastnak in animatorka Mira Kodrun ter vodja medgeneracijskega sodelovanja Andreja Šteiner so predstavile delovanje univerze in vsebine krožkov, ki jih imajo na univerzi. Krožki so v društvu zasnovani tako, da ustrezajo potrebam slušateljev po izražanju in razumevanju. Število krožkov z bogatimi vsebinami narašča iz leta v leto. V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec vodijo študijske krožke mentorji , glavna vez med mentorji in slušatelji pa so animatorji. Lahko rečemo, da je odnos med študenti in mentorjem veliko globlji od odnosa s predavateljem in da mentor stopa v osebni stik s posameznim slušateljem. Animator pa je srce študijskega krožka. V programu imajo vrsto izobraževalnih in družabnih dejavnosti, kot so dnevi vseživljenjskega učenja, skupni izleti in druženja na srečanjih ob koncu šolskega leta. V zadnjih letih so se vključili v nekaj odmevnih domačih in mednarodnih projektov, kot sta bila predstavitev našega kruha v Italiji in srečanje več evropskih mest na temo skrbi za starejše. Določene vsebine obravnavajo po projektni metodi, kar zahteva polno angažiranost vseh članov skupine, takšni primeri so bili Zeleno zlato – grenka roža, predstavitev mesta Žalec s fotografijami in Zelišča, narava, zdravje ter Žalec v objemu hmelja. Za prizadevanje za kakovost delovanja univerze so prejeli priznanja Mestne skupnosti Žalec, Občine Žalec in tudi Slovenske univerze. Lahko bi rekli, da če oviramo dostop starejših do znanja, obsodimo na neznanje tudi rodove, mlajše od njih. V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec ponujajo dober program, tam boste srečali prijetne ljudi in zadovoljili svoje izobraževalne in družabne potrebe.Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...