Domov » Cenik storitev

Cenik storitev

CENIK MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC

Zadnjo spremembo v ceniku je sprejel svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec na seji 23. 10. 2015

Ta cenik velja od 26. 10. 2015.

CENIK_od_26_10_2015.pdf