Domov » Cenik storitev

Cenik storitev

CENIK MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC

Zadnjo spremembo v ceniku je sprejel svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec na seji 30. 6. 2021

Ta cenik velja od 1. 9. 2021.

Cenik_1_9_2021.pdf