Domov » Cenik storitev

Cenik storitev

CENIK MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC

Zadnjo spremembo v ceniku je sprejel svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec na seji 22. 12. 2020

Ta cenik velja od 1. 1. 2021.

Cenik_1_1_2021.pdf