Domov » DOMOZNANSTVO

DOMOZNANSTVO

Medobčinska splošna knjižnica Žalec že vrsto let zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo o družbenem, kulturnem, političnem in gospodarskem utripu občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, skratka Spodnje Savinjske doline. Obsežna zbirka starih knjig, razglednic, rokopisov, fotografij, zvočnih posnetkov, glasil, raziskovalnih nalog, notnih zapisov in drugega pripoveduje o dogodkih, ljudeh, času, ki ga je treba še posebno dobro pomniti, da bomo prepoznavni v obdobju združevanja in izgubljanja v globalnem. Da o ponosu ne govorimo.

Hranimo mape s predstavitvenimi podatki vidnejših Spodnjesavinjčanov oz. domoznancev in z informacijami s področja njihove ustvarjalnosti, hranimo pa tudi zapuščino Mete Rainer in del zapuščine Friderika Širce – Rista Savina, Doreta Klemenčiča – Maja, Ljerke Godicl in Daneta Debiča. Vsak prvi ponedeljek v mesecu organiziramo prireditev Utrip domoznanstva, kjer se skozi ves dan predstavlja eno društvo iz Spodnje Savinjske doline. Občasno pripravljamo tematske razstave domoznanskega gradiva, oddelek pa deluje tudi kot informacijsko-referenčna služba za domoznanska vprašanja.

Da je domoznansko gradivo res dostopno vsakomur, kjerkoli in kadarkoli, smo dali nekaj našega gradiva digitalizirati. Tako lahko v domoznanski digitalni zbirki dostopate do polnega besedila dnevnikov matere skladatelja Friderika Širce – Rista Savina Barbare Širca – Babette, lahko si pogledate našo zbirko razglednic krajev Spodnje Savinjske doline pa tudi nekaj rokopisov pesnice Mete Rainer. Ob tem pa je treba opozoriti, da kakršnakoli uporaba, prenos ali spreminjanje gradiva v komercialne namene brez soglasja Medobčinske splošne knjižnice Žalec niso dovoljeni.

Tudi mi, ki delujemo v tem trenutku, v tem okolju, smo oz. bomo del domoznanstva, zato pozivamo vse, da skrbno čuvamo ta kolektivni spomin. Samo z našimi prispevki bo ta bogatejši in vrednejši. Želimo si, da bi nas posamezniki, društva, podjetja, šole, zavodi in drugi, ki pripravljate in izdajate najrazličnejše brošure, časopise, biltene, vabila ipd., o njihovem izidu obvestili ali pa nam jih, mogoče, poslali. Tako vaše publikacije ne bodo prezrte oz. ne bodo šle mimo nas, njihova vsebina pa bo dostopna širši javnosti.
Z domoznanskim gradivom je naša knjižnica oz. celotna knjižnična mreža tesno povezana z lokalnim okoljem in je pravi odsev raziskovalnega ter življenjskega utripa kraja.

Veseli bomo tudi vsake vaše pobude in informacij pri zbiranju domoznanskih podatkov.

Kontaktna oseba za informacije o domoznanskem oddelku in gradivu:

Karmen Kreže, prof. zgod. in uni. dipl. bibl.
Tel. št.: 03/712 12 52, 712 12 56
E-naslov: 
karmen@zal.sik.si