Domov » Cobiss katalog

Cobiss katalog

V sistemu COBISS.SI lahko izbiramo med naslednjimi bazami podatkov:

  • vzajemna baza podatkov
  • lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic
  • druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI
  • drugi informacijski viri

Vzajemna baza podatkov

COBIB.SI je vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov, rezultat vzajemne katalogizacije slovenskih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI. Vsebuje bibliografske zapise o knjižnem (monografske publikacije, serijske publikacije, članki) in neknjižnem gradivu (CD-ji, DVD-ji idr.). Zagotavlja možnost multimedijske predstavitve, za potrebe vodenja bibliografij slovenskih avtorjev pa vključuje tudi zapise za izvedena dela. Poleg bibliografskih podatkov vsebuje tudi informacije o tem, katere knjižnice posamezno gradivo imajo, kar ji daje funkcijo vzajemnega kataloga. Baza podatkov COBIB.SI je temeljnega pomena za sistem COBISS.SI, saj ima osrednjo vlogo v procesu vzajemne katalogizacije, pri iskanju bibliografskih informacij ter informacij o lokaciji in dostopnosti gradiva v slovenskih knjižnicah.

Lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic

Lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic v sistemu COBISS.SI vsebujejo skupaj več kot 9,5 milijona (december 2009) bibliografskih zapisov s številnimi podatki, ki se nanašajo na posamezni izvod gradiva. Dostopnost podatkov o razpoložljivem gradivu v posamezni knjižnici je odvisna od tega, koliko časa knjižnica sodeluje v sistemu in koliko knjižničnih enot je doslej računalniško obdelala.

Lokalne baze podatkov so združene v sezname po vrstah knjižnic (nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice, splošne knjižnice in šolske knjižnice).

Ob kliku na povezavo Vse knjižnice se izpiše seznam lokalnih baz podatkov (katalogov) vseh knjižnic v sistemu COBISS.SI. Ob kliku na povezavo Zamejske slovenske knjižnice se izpiše seznam slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI zunaj Slovenije. Seznama lahko uredimo po nazivu knjižnice, kraju, akronimu ali sigli.

Druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI

COLIB.SI – Podatki o slovenskih knjižnicah
Baza podatkov COLIB.SI vsebuje podatke o slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI.

CONOR.SI je normativna baza podatkov imen avtorjev (osebe in korporacije); trenutno vsebuje le zapise za osebna imena avtorjev, ki se pojavljajo v COBISS.SI.

SGC (Splošni geslovnik COBISS.SI) je normativna baza podatkov za predmetne oznake.

CORES.SI je specializirana bibliografska baza podatkov. Vsebuje podatke o sedanjih in bivših urednikih ter drugih osebah in korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju kontinuiranih virov (serijske in druge publikacije brez predvidenega zaključka izhajanja).

ELINKS.SI je baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij. Zajema predvsem elektronske lokacije serijskih publikacij, do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih servisov, ter elektronske lokacije drugih elektronskih publikacij.

Vir: https://plus.si.cobiss.net