Domov » Moja knjižnica

Moja knjižnica

Spletni servis vam omogoča storitev “Moja knjižnica”. Gre za uporabniški del spletnega servisa Cobiss, kjer lahko uporabnik (član knjižnice) upravlja in pregleda gradivo, ki ima izposojenega, rezerviranega ali naročenega. Pregleden seznam gradiva vam omogoča pregled rokov izposoje gradiva in enostaven način podaljševanja le tega. Omogočen je tudi preklic rezerviranega/naročenega gradiva, ki ste si ga rezervirali/naročili pa ga ne potrebujete več.

V meniju E-obveščanje pa si lahko nastavite način obveščanja:

– Obvestilo o poteku rezervacije
– Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
– Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
– Obvestilo o skorajšnjem opominu
– Obvestilo o poteku članstva
– Obvestilo o neporavnanih terjatvah
– Splošna obvestila knjižnice

Vsa obvestila po elektronski pošti so brezplačna.

Možna je tudi poravnava terjatev – spletna plačila.

VSTOP
Moja knjižnica