Domov » Rezervacija / naročilo gradiva

Rezervacija / naročilo gradiva

Rezervacija gradiva

Kadar želite gradivo, ki je trenutno izposojeno, si ga lahko rezervirate. Gradivo si lahko rezervirate preko telefona izbrane knjižnice/enote, samostojno preko kataloga Cobiss ali osebno v knjižnici.

Sam postopek rezervacije je precej enostaven, saj v tabeli “Statusi v izposoji” (pod zapisom za gradivo) označimo v stolpcu “Rezervacija” potrditveno polje ob izvodu, ki ga želimo rezervirati, in izbor potrdimo s klikom na gumb potrdi izbor za rezervacijo. V naslednjem koraku sledi postopek identifikacije, kjer vnesete številko izkaznice in geslo. Po uspešni identifikaciji ste gradivo rezervirali, knjižnica pa vas bo, ko bo gradivo dostopno, obvestila v skladu z načinom obveščanja. Po obvestilu vam gradivo hranimo teden dni, po tem roku pa se vrne na police ali izposodi članu.

Pogoji za rezervacijo:

  • Gradivo lahko rezervirajo člani mreže knjižnic Medobčinske splošne knjižnice Žalec
  • Poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini …).
  • Pri gradivu ne sme biti omejitev, zaradi katerih rezervacija ne bi bila mogoča.


Naročilo prostega izvoda gradiva

Kadar želite gradivo, ki je prosto, pa trenutno nimate časa za obisk knjižnice,  si ga lahko naročite. Gradivo si lahko naročite preko telefona izbrane knjižnice/enote ali samostojno preko kataloga Cobiss.

Sam postopek naročila je precej podoben načinu rezervacije, saj v tabeli “Statusi v izposoji” (pod zapisom za gradivo) označimo v stolpcu “Rezervacija” potrditveno polje ob izvodu, ki ga želimo naročiti in izbor potrdimo s klikom na gumb potrdi izbor za rezervacijo(gumb za rezervacijo in naročilo je enak).V naslednjem koraku sledi postopek identifikacije, kjer vnesete številko izkaznice in geslo. Po uspešni identifikaciji ste gradivo naročili, knjižnica pa vam ga bo gradivo hranila teden dni od naročila.

Pogoji za naročilo prostega izvoda:

  • Gradivo lahko rezervirajo člani mreže knjižnic Medobčinske splošne knjižnice Žalec
  • Poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini …).
  • Pri gradivu ne sme biti omejitev, zaradi katerih naročilo ne bi bilo mogoče.