Domov » Podaljševanje roka izposoje gradiva

Podaljševanje roka izposoje gradiva

Gradivo, kateremu poteče rok izposoje, lahko podaljšate:

po telefonu (pokličete knjižnico, v kateri ste si gradivo izposodili)
po spletu (z uporabo storitve Moja knjižnica)
osebno v knjižnici
na knjigomatu (enota Žalec)

Roki izposoje:    
Vrsta gradiva Čas izposoje Možnost podaljšanja
knjige 21 dni 6-krat, če ni rezervirano
časopisi, časniki (razen zadnjega izvoda) 7 dni  –
zemljevidi 21 dni 6-krat
CD 7 dni
DVD 7 dni
CD-ROM 7 dni
Jezikovni tečaji 7 dni
Pravljični nahrbtnik 21 dni