Domov » Dnevniki Barbare Širca

Dnevniki Barbare Širca

Spodnja Savinjska dolina se lahko pohvali s številnimi velikimi, vplivnimi in pomembnimi možmi. Seveda za le-temi pa niti malo ne zaostajajo ženske. Fanny Hausmann, ki zaseda mesto prve slovenske pesnice, Barbara Širca, Jelica Žuža, Meta Rainer, Neža Maurer in še bi lahko naštevali. V tem primeru se reklo, da za vsakim uspešnim moškim, stoji še uspešnejša ženska, v bistvu ne dokaže, ker so te ženske uspele same, brez pomoči moških.

V času velikih preobratov, kot je bila marčna revolucija leta 1848, začetka »svobode« kmečkega stanu in zedinjenja Slovencev, je v Žalcu živela Barbara Širca – Babette (kot se je sama podpisovala). Bila je žena, gospodinja, mati (med drugim je bila mati skladatelja in generalmajorja Friderika Širce – Rista Savina), predvsem pa je bila ženska. Ni bila literarna ustvarjalka, je pa zato iz notranje potrebe beležila dogodke iz svoje okolice, svoje žalosti in veselja v osebni dnevnik.

Trije dnevniki nosijo letnice 1849, 1850  in 1851, pisani so v nemškem jeziku v gotici, hranimo pa jih v našem domoznanskem oddelku. Vsak zvezek se začne s 1. januarjem, zaključi pa se 31. decembra z željo po srečnem novem letu. Dnevnik iz leta 1851 se 22. novembra nenadoma in brez obrazložitve zaključi.

Občina Žalec je leti 2008 in 2009 počastila s številnimi prireditvami v počastitev obletnice rojstva in smrti Friderika Širce – Rista Savina. Tako je letos izšla knjiga Babette : dnevniki Barbare Širca. Medobčinska splošna knjižnica Žalec pa je digitalizirala dnevnike, ki si jih lahko pogledate v nadaljevanju.