Domov » Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

Vransko 134
3305 Vransko

Tel. 03/ 703-12-80
skvransko@zal.sik.si

Čas odprtosti:
torek od 10. do 18. ure
petek od 10. do 18. ure
sobota od 8. do 12. ure

Julij in avgust:
torek od 10. do 19. ure
petek od 10. do 19. ure
sobota zaprto

Pričakuje vas Valerija Jerman.


Občinska knjižnica Vransko, ena nastarejših v Sloveniji

Zgodovina Občinske knjižnice Vransko sega v davno leto 1869. Ohranjeno je vabilo k slovesi otvoritvi, ki je bila 31. januarja 1869. Knjižnica je opravljala uspešno kulturno in narodnostno poslanstvo ravno v času, ko so tudi na Vranskem hoteli ustanoviti „Schulverein“. Bila je shajališče vseh zavednih krajanov. Poznana so bila silvestrovanja v mali dvorani Smogavčeve gostilne, prirejali so številne prireditve, tombole in novoletne „alegorične slike“, ki jih je dolga leta pripravljala Anica Šerko. Član te knjižnice je bil tudi škof J.J. Strossmayer. Knjižnica se je vzdrževala iz članarine, izposojevalnine in letnega prispevka Posojilnice na Vranskem. Do okupacije je imela knjižnica že 1348 knjig.

Do leta 1931 je knjižnica uživala gostoljubje Šentakovih dedičev. Ko so ti želeli prostore nazaj, bi bila ustanova na „cesti“, če bi takratni župan Ottenschleger ne dovolil, da se nastani v občinski hiši (danes Pozničeva hiša).

Vojna ni prizanesla niti knjižnici. Okupator je skoraj vso knjižnico uničil, ohranilo se je le nekaj knjig pri posameznih članih. Po osvoboditvi je bila obnova knjižnice zelo težka. Veliko zaslugo  za ponovno ureditev imata obe takratni knjižničarki Jakšetova in Kramerjeva (Savinjski vestnik, 1952, str. 3).

Od leta 1975 je za knjižnico skrbela ga. Julka Golob. Takrat je bila knjižnica še v zgornjih prostorih danes Pozničeve (še prej občinske) hiše, kasneje pa so jo preselili na staro sodnijo oz. stavbo, kjer je danes vrtec.

Leta 2002 so občine Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec) sprejele Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec, ki se je leta 2008 preimenovala v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, v okviru katere danes deluje Občinska knjižnica Vransko. Leta 2002 se je knjižnica zopet selila. Njen novi „dom“ je v zgornjih prostorih Kulturnega doma Vransko. Do leta 2008 se je razprostirala na 107 m in je imela dva oddelka: za odrasle in mladino. V maju 2008 pa je knjižnica pridobila dodatnih 25 m za popolnoma nov otroški oddelek, oddelek za odrasle pa je deljen na strokovni oddelek in oddelek za leposlovje. Knjižnica ima tudi svoj čitalniško – prireditveni prostor, ki je vedno lepo obiskan. Knjižnica je sodobna, tehnično in računalniško opremljena, zagotavlja tudi brezžično povezavo do interneta. Trudimo se, da knjižnici povrnemo pomen in vlogo, ki jo je nekoč že imela.

________________________________________

Povezave:

Domoznanstvo – Arhiv razglednic – Vransko z okolico 1, Vransko z okolico 2

Občina Vransko