Domov » ENOTE

ENOTE

Občinska knjižnica Braslovče

Občinska knjižnica Polzela

Občinska knjižnica Prebold

Občinska knjižnica Tabor

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Žalec

Izposojevališče Griže

Izposojevališče Liboje

Izposojevališče Petrovče

Izposojevališče Ponikva

Izposojevališče Šempeter

Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjižnice so vse občine Spodnje Savinjske doline : Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Mreza_knjiznic_MSK

 

brlogo
Občina Braslovče –
 www.braslovce.si


Občina Polzela –
 www.polzela.si


Občina Prebold – 
www.obcinaprebold.si


Občina Tabor – 
www.obcina-tabor.si


Občina Vransko – www.vransko.si


Občina Žalec – www.zalec.si