Domov » Utrip domoznanstva

Utrip domoznanstva

Že dolgo nazaj smo si izbrali vodilo, da smo knjižnica za vse, to bi zdaj radi utrdili in nadgradili. Lahko rečemo, da so knjižnice v preteklosti zrasle iz društvenih dejavnosti, zato  želimo povezati delovanje Medobčinske splošne knjižnice Žalec z delovanjem različnih društev. Zastavili smo si projekt Utrip domoznanstva, pri katerem želimo, da se naši bralci seznanijo z delom tukajšnjih društev, društvom pa da se na nevsiljiv način predstavijo bralcem in morebiti pridobijo kakšnega novega člana. Predstavitev lahko poteka v prostorih knjižnice v Žalcu ali v drugih občinskih enotah (Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko). Društva predstavijo svoje delo, dosežke, člane in smer razvoja za prihodnost; lahko pa se predstavijo društva s skupno tematiko in soočijo mnenja ter izpostavijo probleme s katerimi se soočajo…. in nikoli se ne ve, mogoče pa nastane medobčinski projekt povezovanja društev Spodnje Savinjske doline….Svojo dejavnost pa lahko predstavijo tudi krajevne skupnosti, zavodi in organizirane skupine, ki bi želeli pokazati svoje delo našim bralcem.

Projekt Utrip domoznanstva se je začel 4. novembra 2013, ko se je v  naši knjižnici predstavilo Turistično društvo Šempeter, in vse od takrat poteka prireditev vsak prvi ponedeljek v mesecu. Vsa društva in krajevna skupnost, ki so se nam predstavila do sedaj, so nas navdušila s svojo izvirnostjo in nas presenetila s pestrostjo njihovega delovanja. Pokazalo, se je kako aktivna in delovna društva imamo v Spodnji Savinjski dolini.

Zato vas pozivamo k sodelovanju pri sooblikovanju in obogatitvi lokalnega kulturnega življenja, da bomo skupaj soustvarjali podobo naših krajev in skupnosti nasploh.

Povabilo društvom.pdf

Več informacij lahko dobite pri: Karmen Kreže karmen@zal.sik.si (03 712 12 52), Tanja Pilih pilih.tanja@gmail.com

 

Utrinki iz preteklih prireditev

Domoznanski oddelek
Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Napiši komentar!