Domov » Izposojevališče Šempeter

Izposojevališče Šempeter

Šolska ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini

Tel: 03/703 20 62 , kličite izključno v času odprtosti !
sempeter@zal.sik.si

Čas odprtosti:
sreda od 17. do 19. ure

Pričakuje vas Natalija Knez.

 


 

Nekoč in danes…

Prvi zapiski o delovanju Krajevne knjižnice Šempeter segajo v leto 1946, ko je izposoja knjig delovala v  šoli in deloma v prostorih Tekstilne tovarne Šempeter. Vodil jo je tedanji ravnatelj šole g. Požar. Knjige so bile večinoma podarjene in po vpisih v tedanje inventarne knjige je bilo število knjig, ki so bile bralcem na razpolago med 250 in 300 knjigami.

Za naslednjih nekaj let evidence niso tako precizne oz. jih ni bilo najti v arhivih Knjižnice. Bolj natančna poročila so se začela  z letom 1969 ko je knjižnica delovala v okviru kulturnega društva Svoboda in je dobila nove prostore v tedaj izgrajenem Hmeljarskem domu. V teh prostorih je bila vse do leta 1995 ko se je tedanji lastnik KZ Šempeter odločil, da knjižnico preseli v klet iste zgradbe. Prostori zaradi slabe možnosti zračenja in nemogočega  dostopa niso bili primerni, vendar je tam bila vse do leta 2004, ko v Vrtcu Šempeter dobila svetel, zračen in tudi primerno velik prostor. Žal  je zaradi vse večjega števila otrok  v letu 2009 spet bila prisiljena k selitvi in sicer v majhen kabinet (vsega 18 m2) na Osnovni šoli.

V času po letu 1946 so se z izposojo ukvarjali številni , katerih imena žal niso znana. Šele v letu 1970 ko je izposojo prevzela g. Amalija Javoršek in jo vodila do leta 1993 je na razpolago več podatkov razvidnih iz statističnih poročil, v tem času pa je strokovni nadzor tudi prevzela Občinska knjižnica Žalec. Od leta 1993  je za izposojo zadolžena g. Bratuša.  V letu 1998 je bila uvedena računalniška obdelava izposoje – sprva je bil program enak programom v šolskih knjižnicah, v letu 2008 pa je bil uveden sistem COBISS.

25.1.2017 se je knjižnica preselila v prostore šolske knjižnice OŠ Šempeter v Savinjski dolini, kjer je za vas odprta vsako sredo od 17. do 19. ure.

________________________________________

Povezave:

Arhiv razglednic – Šempeter z okolico

Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

TD Šempeter v Savinjski dolini