Domov » Vedute

Vedute

V ožjem  pomenu termin veduta uporabljamo za vsa dela v grafičnih tehnikah, ki so pogosto izhajala v suitah, to pomeni v serijah, izdelanih v enaki tehniki in enaki velikosti. V Evropi je vedutno slikarstvo svoj razcvet doživelo v 17. stoletju, v našem prostoru so se takrat pojavile prve samostojne vedutne upodobitve. Takrat sta nastali za nas dve najpomembnejši topografiji slovenskih krajev: leta 1679 Topographia Ducatus Modernae Janeza Vajkarda Valvasorja in leta 1681 Topographia Ducatus Stiriae Georga Matthäusa Vischerja. Pri nas so vedute razcvet doživele v prvi polovici 19. stoletja (Joseph Franz Kaiser), s pojavom fotografije pa so počasi začele toniti v pozabo.

* Gradivo se zaradi velikosti nalaga nekaj sekund!

Napiši komentar!