Domov » Občinska knjižnica Prebold

Občinska knjižnica Prebold

Na bazen 1
3312 Prebold

Tel.: 03/705-35-40
skprebold@zal.sik.si

Čas odprtosti:
ponedeljek zaprto
torek od 14. do 19. ure
sreda od 14. do 19. ure
četrtek od 8. do 15. ure
petek zaprto
sobota od 8. do 12. ure

Julij in avgust:
ponedeljek zaprto
torek od 14. do 19. ure
sreda od 14. do 19. ure
četrtek od 8. do 15. ure
petek zaprto
sobota od 8. do 12. ure

Pričakuje vas Lea Felicijan.Nastanek knjižnice sega v leto 1945, čeprav je bila bralna kultura v Preboldu razvita že prej. Knjižničarka Pavla Mlakar, ki je 57 let skrbela za preboldsko knjižnico, je o njenem nastanku zapisala takole: »Ko se je leta 1945 končala vojna, so vsi pogrešali knjige in čutili potrebo po lepi slovenski knjigi. Tako je knjižnica v Preboldu začela delovati 2. decembra 1945, največjo zaslugo pri tem pa je imel tovariš Tomo Potočnik. V začetku je knjižnica pripadala Osvobodilni fronti, leta 1950 pa jo je prevzel Sindikat Tekstilne tovarne Prebold. Ob ustanovitvi Delavsko-prosvetnega društva Svoboda Prebold je knjižnica postala ena izmed njenih sekcij. Število knjig se je iz leta v leto povečevalo, tako je preboldska knjižnica postala ena izmed boljših knjižnic, najbolje urejena in vodena na celjskem območju.«

Pozneje je knjižnično delovanje prešlo pod okrilje Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Iz utesnjenih prostorov pri Zdravstvenem domu v Preboldu se je Občinska knjižnica Prebold preselila v nov, velik, svetel prostor (Na bazen 1, 3312 Prebold), v katerem je knjižnično gradivo pregledno in urejeno postavljeno na 287 kvadratnih metrih. Nova zakladnica znanja je 1. decembra 2011 slovesno odprla svoja vrata uporabnikom in ob tej priložnosti je direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik dejala: »Naj knjižnica služi svojemu namenu. Uporabljajte jo pogosto. Bodite zahtevni, saj nas ravno uporabniki, ki želijo in hočejo več, spodbujajo, da rastemo in se širimo. In ne pozabite: knjižnica vam ponuja prostor, kamor se lahko zatečete, kadar ste sami in si želite družbo ali pa kadar ste v družbi in si zaželite samoto.«

Z odprtjem nove knjižnice so se sočasno odprle tudi številne novosti in možnosti, ki jih ponuja bralcem in obiskovalcem. Prostor je opremljen s povsem novo in najsodobnejšo pohištveno ter tehnično opremo. Našim bralcem namenjamo čitalnico s pestrim in sproti ažuriranim izborom revij ter časopisov, strokovnih in tistih bolj družabne narave. Obiskovalci imajo po vsej knjižnici na voljo mesta brezžičnega dostopa do svetovnega spleta. Družine z mlajšimi otroki še zlasti privablja otroški kotiček z lutkami, plišastimi in didaktičnimi igračami, hkrati pa tudi z vnaprej pripravljenim ter njim primernim gradivom. Izboru nakupa gradiva se posvečamo z veliko skrbnostjo, imamo posluh za bralne želje naših bralcev in poskušamo zadovoljiti zanimanje vseh starostnih skupin: srednje in starejše generacije, študentov, dijakov, osnovnošolske mladine in tudi najmlajših, ki se šele spuščajo v svet besed. Trenutno imamo 475 aktivnih članov knjižnice, to je tistih, ki so v tekočem letu v knjižnici opravili vsaj eno knjižnično storitev. Naj poudarimo, da ponujamo brezplačno članstvo za otroke do 18. leta in za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.

V Občinski knjižnici Prebold skrbimo tudi za pestre bibliopedagoške dejavnosti za otroke: prirejamo pravljične ure, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave, izvajamo predstavitve knjižnice, pripravljamo literarne uganke. Vrtec Prebold in Osnovna šola Prebold sta v neposredni bližini knjižnice, kar je še dodaten razlog za uspešno sodelovanje in pogoste, največkrat tedenske obiske knjižnega hrama. V petih letih projekta Mali Savinjčani beremo, s katerim spodbujamo bralno kulturo, je v Občini Prebold sodelovalo že 278 vrtčevskih otrok.

Knjižnični prostor se tedensko spremeni tudi v prijeten prireditveni prostor. Ob sodelovanju številnih zanimivih gostov knjižnica postane bralcem in obiskovalcem stičišče za strokovna in potopisna predavanja, pogovorne in literarne večere, predstavitve knjig, razstave ter še marsikaj. Ob organizaciji dogodkov vselej skrbimo za to, da je izbor teh skozi leto raznovrsten in zanimiv, namenjen vsej populaciji obiskovalcev. Uspešno pa sodelujemo tudi s preboldskim domom starejših občanov, kjer vsak mesec poteka literarno druženje. Izpostaviti velja še projekt branja za odrasle Savinjčani beremo, v njem bralci skozi vse leto s posebnim zanimanjem prebirajo skrbno izbrano knjižnično gradivo.

V Občinski knjižnici Prebold je urejen tudi domoznanski kotiček s portretnimi fotografijami preboldskih literarnih ustvarjalcev in gradivom, ki so ga ti ustvarili. Naši rojaki, ki smo jih izpostavili, so: Anton Schwab, Janko Kač, Ivan Dolinar, Ervin Fritz, Branko Goropevšek, Marko Repnik, Ciril Hočevar, Anči Skok, Sonja Porle in Marjan Kukovec.

Vabimo vas, da Občinsko knjižnico Prebold še naprej čim večkrat obiskujete ali jo obiščete, če še niste naši člani. Še preden pa z dvigalom ali peš vstopite v sodoben in barvit prostor knjižnice, se ustavite pred stensko poslikavo deklice s knjigo na stopnišču, ki jo je upodobil nadarjeni domačin Žiga Hriberšek, bralci pa ste ji nadeli ime Zarja. Knjižnica je kraj, ki ponuja marsikaj. Čaka vas več kot 18.500 enot knjižnega gradiva in bibliotekarka Lea Felicijan, ki se zahvaljuje vsem zvestim bralcem in izvajalcem prireditev, hkrati pa se priporoča ter vabi k nadaljnjemu sodelovanju.

Zapisala Lea Felicijan, 5. 11. 2018.

________________________________________

Povezave:

Domoznanstvo – Arhiv razglednic – Prebold z okolico 1, Prebold z okolico 2

Občina Prebold