Domov » Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Javna agencija za knjigo RS (JAK RS) v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zvezo splošnih knjižnic Slovenije ter MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pripravlja projekt  Rastem s knjigo –  slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Potekati je začel v šolskem letu 2006/2007, nadaljuje pa se tudi v novem šolskem letu za letošnje sedmošolce. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Cilj programa Rastem s knjigo je omogočiti sedmošolcem, da na zanimiv način spoznajo, kaj vse ponuja splošna knjižnica, in da postanejo njeni samostojni uporabniki.

Projekt se je začne vsako leto 8. septembra, na mednarodni dan pismenosti. Nanj so se že v začetku odzvale vse osnovne šole v Spodnji Savinjski dolini. Okrog 400 učencev sedmih razredov vsako leto v okviru pouka obišče osrednjo splošno knjižnico – Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, kjer si pogledajo avdio video posnetek intevjuja z izbranim slovenskim mladinskim avtorjem, predstavimo jim zgodovino knjižnic, njihovo delovanje, jih popeljemo v svet branja in domišljije, navežemo delovanje knjižnice z življenjem in delovanjem v lokalnem okolju, predstavimo pa jim tudi zgledno urejen domoznanski oddelek. Ob koncu obiska vsak sedmošolec prejme knjižno darilo – izvirno mladinsko leposlovno delo slovenskega avtorja, ki jo posebej za to priložnost vsako leto izda JAK RS.

Veliko knjig je vsepovsod na policah. Nekatere so prav lepo vezane. A če ostanejo zaprte, za nas nimajo pomena. Knjige je potrebno odpreti, jih prelistati, prezračiti, da se pretegnejo, kot zjutraj v postelji. Potem so na vrsti črke, besede, misli. Takrat šele knjiga oživi. Ko začnemo knjigo poslušati, se zgodi čarovnija. Odprejo se novi prostori, vstopijo novi ljudje. Kadar si notranje napolnjen z vsebinami, včasih sploh ne veš, da si sam, dokler ti drugi tega ne povedo. Tisti, ki veliko beremo, prihajamo zjutraj v službo in v šolo zaspani, a sami nismo nikoli. Te bližine, ki jo znosimo z branjem vase, nam nihče ne more vzeti.

                                                                                  Andreja Hutinski in Irena Štusej