Domov » Arhiv prireditev 2016 - Žalec

UTRIP DOMOZNANSTVA: Društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Žalec se predstavi

10 november 2016 Brez komentarja

Vse družbe v Evropi se starajo. Razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se spreminja na račun povečanega števila starejših. Tudi v Sloveniji predstavljajo starejši največjo družbeno skupino. Veseli nas, da smo v četrtek, 10. novembra 2016, v novi Občinski knjižnici Braslovče gostili Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec. Vizija univerze je, da s programi druženja prispevajo k boljši kakovosti življenja starejših generacij, kar so želeli predstaviti tudi Braslovčanom. Pred 17 leti, ko so ustanavljali univerzo, so opazili ogromno znanja in veliko življenjskih izkušenj ter energije v ljudeh, ki so se upokojili, so pa kljub temu želeli biti aktivni in spoznavati nova znanja. Predsednica društva Marija Masnec, mentorica zeliščarskega krožka Cvetka Čulk Mastnak in animatorka Mira Kodrun ter vodja medgeneracijskega sodelovanja Andreja Šteiner so predstavile delovanje univerze in vsebine krožkov, ki jih imajo na univerzi. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in Tanja Pilih. Krožki so v društvu zasnovani tako, da ustrezajo potrebam slušateljev po izražanju in razumevanju. Število krožkov  z bogatimi vsebinami narašča iz leta v leto. V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec vodijo študijske krožke mentorji, glavna vez med mentorji in slušatelji pa so animatorji. Lahko rečemo, da je odnos med mentoriranci in mentorjem veliko globlji od odnosa s predavateljem in da mentor stopa v osebni stik s posameznim slušateljem. Animator pa je srce študijskega krožka. V programu imajo vrsto izobraževalnih in družabnih dejavnosti, kot so dnevi vseživljenjskega učenja, skupni izleti in druženja na srečanjih ob koncu šolskega leta. Ponujajo zanimive vsebine in dejavnosti, kot so učenje tujih jezikov (angleščine, italijanščine, francoščine, nemščine), računalniško opismenjevanje, spoznavanje kulturne dediščine, zeliščarstvo, krojenje in šivanja, joge, tai čija, plesni krožek, likovno izražanje, fotografski krožek, urejanje in varstvo okolja, umetnostna zgodovina in še mnogi drugi. V zadnjih letih so se vključili  v nekaj odmevnih domačih in mednarodnih projektov, kot sta bila predstavitev domačega kruha v Italiji in srečanje več evropskih mest na temo skrbi za starejše. Določene vsebine obravnavajo po projektni metodi, kar zahteva polno angažiranost vseh članov skupine, takšni primeri so bili Zeleno zlato – grenka roža, predstavitev mesta Žalec s fotografijami in Zelišča, narava, zdravje ter Žalec v objemu hmelja. Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec je civilno izobraževalno gibanje, ki temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju. Svojo pravico do učenja, delovanja, ustvarjanja in druženja dolgujejo verigi vseh, ki so svoje napore vgradili v njeno postavitev in razvoj ter njim samim. Slušatelji, mentorji, animatorji in sodelavci svoje znanje, izkušnje, zamisli in kulturo izmenjujejo med seboj in po svojih močeh prispevajo k ustvarjalnemu delovanju svoje študijske skupine in Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec v celoti. V tem gibanju sodelujejo zato, ker si želijo pridobiti znanja za osebnostno rast, za življenje, za razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v svojem okolju v lastno dobro in v dobro drugih generacij. V njene izobraževalne programe se vključujejo starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokojitev, ter starejši v tretjem življenjskem obdobju. Za prizadevanje za kakovost delovanja univerze so prejeli priznanja Mestne skupnosti Žalec, Občine Žalec in tudi Slovenske univerze. Lahko bi rekli, da če oviramo dostop starejših do znanja, obsodimo na neznanje tudi rodove, mlajše od njih. V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec ponujajo dober program, tam boste srečali prijetne ljudi in zadovoljili svoje izobraževalne in družabne potrebe.

 

 

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...