Domov » Arhiv prireditev 2019 - Žalec

UTRIP DOMOZNANSTVA: 40 LET OSREDNJEGA SPODNJESAVINJSKEGA TISKANEGA MEDIJA

4 februar 2019 Brez komentarja

Javni interes na področju medijev zajema uresničevanje ustavne pravice do svobode izražanja, kamor spada tudi pravica do javnega obveščanja in obveščenosti, kulturna, idejna in geografska pluralnost ter raznolikost medijskih vsebin. Lokalnim medijem je uspelo ohraniti vrednote, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje, ki se s kontekstom novic na nacionalni in globalni ravni povsem izgubijo. Za vse to skrbijo tudi pri osrednjem spodnjesavinjskem tiskanem mediju. Lani so praznovali 40 let spodnjesavinjskega tiskanega medija, letos pa praznujejo 20 let Utripa Spodnje Savinjske doline. Veseli nas, da smo v tednu, ko praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, na Utripu domoznanstva, ki je potekal 4. februarja 2019 v Medobčinski splošni knjižnici Žalec, gostili ustvarjalce tega za Savinjčane tako pomembnega medija. Gostili smo nekdanjega odgovornega in glavnega urednika Savinjskega občana Janeza Krofliča, nekdanjo odgovorno urednico Utripa Savinjske doline in novinarko Ksenijo Rozman ter novinarko in zdajšnjo odgovorno urednico časopisa Utrip Savinjske doline Lucijo Kolar. Svoje spomine na ustvarjanje časopisa sta z nami delili tudi legendi, novinarja in fotoreporterja Darko Naraglav in Tone Tavčer, ki sta temu mediju zvesta že od začetka. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in Tanja Pilih. V prvi številki Savinjskega občana, septembra 1978, je bilo zapisano: da je izvršni odbor predsedstva Občinske konference SZDL Žalec na predlog sveta za vprašanja informiranja sklenil, da v občini prično izdajati občinsko glasilo Savinjski občan, glavni namen je bil obveščanje občanov o vseh dogajanjih in aktualnih družbenih problemih. Izhajati je začel na pobudo Jožeta Jana in Ivana Robiča. Prvi urednik je bil Lojze Trstenjak, sodelavci so bili še Vladka Cerovšek, Marija Cilenšek, Anka Krčmar, Mojca Cestnik, Ljubo Korber, Irena Jelen Baša, Marjana Natek in še mnogi drugi. Izvedeli smo več o nastanku časopisa, kako se je spreminjal tisk, da so ga najprej tiskali v Novem mestu, nato v Mariboru, kako je potekala korektura nekoč in danes, kdo so bili in kdo so še ustvarjalci, lektorji, dopisniki, novinarji in uredniki… Slišali smo anekdote o tiskarskih škratih, jeznih in prijaznih bralcih, lovljenju rokov, opise rubrik in še mnogo zanimivih, dragocenih spominov. Svoje spomine je delil tudi gospod Janko Kos, župan Občine Žalec, pohvalil je vse ustvarjalce časopisa od prvih dni do danes. Prikazano je bilo iskanje po Digitalni knjižnici Slovenije, kjer so za vsakega brezplačno dostopne vse številke Savinjskega občana, Savinjčana in Utripa Savinjske doline do leta 2015. Z gotovostjo lahko trdimo, da je to časopis, ki bralcu zleze pod kožo in ga spremlja od zibelke do groba.

Tanja Pilih

Fotografije: Tone Tavčer, Ivan Lipičnik

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...