Domov » Arhiv prireditev 2017 - Vransko

Predavanje Alenke Jelen GEOMORFOLOŠKA RAZISKAVA FOSILNEGA PLAZU IN DOMNEVNEGA JEZERA NA VRANSKEM

13 maj 2017 Brez komentarja

V soboto, 13. maja 2017, smo v Občinski knjižnici Vransko v počastitev občinskega praznika prisluhnili zanimivemu predavanju mag. Alenke Jelen o izsledkih geomorfološke raziskave plazu, ki se je predvidoma v pleistocenu (datiranje ni bilo izvedeno) sprožil na Dobroveljski planoti. Plaz je imel dva odlomna robova. Prvi je na območju zaselka Ropasija, drugi pa JZ od prvega, na območju Španovega griča in nad kmetijo Tajnar. Raziskava je pokazala, da ocenjena površina podornega grušča in količina materiala ni bila zadostna, da bi povzročila zajezitev Bolske in s tem nastanka jezera. Bolska je hudournik, ki ima več pritokov. Ob hudih poplavah še danes prihaja do poplavljanja površin, vode pa ne odtečejo tudi po več dni.  Do takšnih dogodkov je prihajalo tudi v preteklosti. Legenda o nastanku kraja je še posebej zaživela konec 19. st., ko je kraj Vransko pridobil trške pravice. V istem času so prvič potekala obsežna regulacijska in melioracijska dela na Bolski. S temi ukrepi so zmanjšali pogostost in ekstremnost pojavljanja poplav in preprečili nastanek začasnih ojezeritev zaradi poplav. Jezera v vranski kotlini tako ni bilo, obstaja zgolj v ljudskih pripovedkah.


Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...