Domov » Arhiv prireditev 2018 - Prebold

Pogovorni večer: dr. Matjaž Kmecl in Ervin Fritz

6 marec 2018 Brez komentarja

V torek, 6. marca 2018, je v Občinski knjižnici Prebold v sodelovanju z Zgodovinskim in narodopisnim društvom Prebold potekal pogovorni večer z dr. Matjažem Kmeclom. Z zaslužnim slovenistom, literarnim zgodovinarjem in teoretikom, pisateljem in politikom se je pogovarjal rojak in častni občan Občine Prebold, pesnik Ervin Fritz. Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Prebold Vinko Debelak.

Ervin Fritz je uvodoma poudaril, da Kmeclovo epohalno delo razkriva vsestransko osebnost, ki jo je mogoče primerjati z renesančnim nazorom. Pogovor se je začel s spominom na leto 1958, ko sta oba na atletskem tekmovanju v Preboldu zastopala vsak svoj kraj, Kmecl pa je zmagal v metu krogle, ki jo je zalučal kar 11,26 metra daleč. Nato je Kmecl spregovoril o dejavnostih svoje življenjske poti, ki bi jim pripisal poseben pomen. Do slovenskega jezika je vseskozi čutil poseben etični odnos; meni, da gre za moralni odnos vsakega posameznika. Ob tem se je dotaknil domoljubnosti, ki so jo v svojih delih izražali Trubar, Cankar, Levstik, Jurčič, Kajuh … Ob letošnji stoletnici smrti Ivana Cankarja je izpostavil, kako pomembno je, da je ta ob pravem trenutku bodisi s koleričnostjo bodisi z razumom ogovoril slovensko samozavest in prebudil narodov ponos. Danes Cankarja lahko interpretira kdorkoli, dojemamo ga lahko optimistično ali pesimistično, kajti naš največji mojster jezika je ta literarni prestiž zagotovo upravičil, meni Kmecl. Fritz je Kmeclu zastavil zanimivo vprašanje, kako doživlja pokrajino kot človek, ki našo deželo pozna kakor redkokdo. »Narava mi je bila vedno všeč kot možnost samote, kot užitek, ko si sam v lepotah Slovenije, v hribih. Lahko si odpočiješ, premisliš, uživaš,« je povedal Kmecl. Tako ni naključje, da ima prav Matjaž Kmecl glavne zasluge za izid edinstvene knjige Zakladi Slovenije, ki je izšla leta 1979, v času, ko je bilo še posebno pomembno, da se je podpirala in spodbujala narodna zavest. Ervin Fritz delo primerja z Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske. Sogovornika sta se dotaknila tudi pereče aktualne problematike. Ervin Fritz je pesimističen glede procesa vsesplošne amerikanizacije, želi si, da slovenstvo preživi z vsemi svojimi zakladi. Pri tem ima veliko vlogo nacionalna televizija, njeno poslanstvo je, da to nacionalno stisko zmanjša. Kmecl se je ob tem spomnil Toneta Pavčka, kateremu pripisuje zasluge za to, da se je slovenska kultura v obdobju njegovega delovanja povzdignila na raven, ki pozneje ni bila več dosežena. Sklepni del pogovora je razkril Kmeclov konjiček »za potrpežljivost, da te vsaka stvar ne potare«. Marsikdo izmed obiskovalcev preboldske knjižnice gosta pozna ravno po tem, da je vzgojil nove vrste vrtnic, imenovane Prešeren, Trubar in Makalonca. Ali po tem, da ima zasluge za to, da je Zdravljica postala slovenska himna, da je zanj domoljubje tudi to, da imaš svoje ljudi in svoj narod preprosto rad.

Besedilo: Lea Felicijan

Fotografije: Darko Naraglav, Ivan Lipičnik

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...