Domov » Arhiv prireditev 2018 - Žalec

OČETOVE PESMI – predstavitev knjige Branka Zupanca

9 januar 2018 Brez komentarja

Knjiga Branka Zupanca Očetove pesmi je bila v lokalnem okolju predstavljena že trikrat, nazadnje v torek, 9. januarja 2018, v Medobčinski splošni knjižnici Žalec. Gre za partizanske pesmi Ludvika Zupanca, rojenega v Migojnicah, ki so nastale v vojnem času od avgusta 1941 do konca leta 1947, in za nekatere pesmi, nastale po vojni.

V pogovoru z Ireno Štusej je avtor knjige predstavil snopič očetovih pesmi v rokopisu, ki ga je oče Ludvik ves čas partizanstva nosil v nahrbtniku. Pesmi so v knjigi predstavljene kot faksimile in kot prepis za lažje branje. Knjiga je oblikovana z okusom in občutkom, ravno prav obarvana in ravno prav čustvena v spominjanju.

Ludvik Zupanc – Ivo je ostal brez staršev, star komaj 19 let. V času, ko je bil kurir v partizanih (veza med Kozjanskim bataljonom in Savinjskim bataljonom II. grupe odredov), se je večkrat ustavil doma in rotil očeta, naj gre z njim v partizane, da je zanj in za mamo prenevarno doma. Tudi za mamo je želel poskrbeti. A prepozno. Odpeljali so ju v Stari pisker v Celju, oče je bil kasneje ustreljen v Mariboru, mama je umrla v Auschwitzu.

Ludvik Zupanc se je vrnil domov leta 1947 (dve leti je bil tudi na vojaškem šolanju v Sovjetski zvezi), ves čas pa je v snopič pisal pesmi: spodbudne,  domoljubne, domotožne, razpoloženjske.

Knjiga prinaša močno noto  domoznanske vrednosti, ki jo prepoznamo tudi v drugih knjigah Branka Zupanca z dokumentarno spominsko prozo o resničnih dogodkih v II. svetovni vojni in po njej.

Na prireditvi je sodeloval tudi Mešani pevski zbor Griže pod vodstvom Zdenke Markovič in recitatorka Olga Markovič.
Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...