Domov » Aktualno, Izpostavljeno

LITERARNI NATEČAJ OB 150-LETNICI II. SLOVENSKEGA TABORA

27 februar 2018 Brez komentarja

Spoštovani,

9. 2018 bo minilo 150 let, odkar se je v Žalcu zbralo več tisoč Slovencev, ki so na drugem velikem slovenskem taboru izražali podporo jezikovni enakopravnosti in Zedinjeni Sloveniji. Da bi se tega pomembnega dogodka spomnili tudi osnovnošolci Spodnje Savinjske doline, smo – ob številnih drugih dejavnostih – razpisali literarni natečaj z naslovom

ZGODBE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE.

Učenci lahko napišejo pripoved o doživetju ali domišljijsko pripovedno besedilo, pesem, dramsko besedilo ali razmišljanje z vključevanjem zgodovinskih dejstev o II. slovenskem taboru, a tudi širše, o svojem kraju, kulturni dediščini kraja ali doline.

Izbirajo lahko med naslovi:

Bil sem slavnostni govornik na II. slovenskem taboru

Zgodba, ki jo pripoveduje moj kraj

Bogastvo mojega kraja

Pogovor z graščino/graščakom/graščakinjo v mojem kraju

Nekoč so v našem kraju živeli …

Zgodba, ki mi jo pripoveduje graščina/imenitna stavba/kulturna dediščina

Bilo je nekoč v Savinjski dolini/mojem kraju

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na natečaju lahko sodelujejo učenci zadnjega triletja osnovnih šol iz Spodnje Savinjske doline. Število sodelujočih učencev iz šole ni omejeno, vsak avtor pa lahko sodeluje le z enim besedilom. Literarni prispevek naj bo zapisan v wordu, lektoriran in označen z imenom in priimkov avtorja/avtorice, razredom in šolo ter imenom in priimkom mentorja/mentorice.

 

POŠILJANJE PRISPEVKOV

Vsa literarna besedila pošljite do 30. 4. 2018 na naslov: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec s pripisom Za literarni natečaj.

Komisija bo izmed prispelih izbrala najboljše besedilo, ki bo objavljeno v septembrski številki revije za književnost in kulturo Vpogled.

Poleg tega bo izbrala še pet besedil (najboljše besedilo v posamezni zvrsti) – avtorji teh besedil bodo prejeli knjižno nagrado in po dve vstopnici za opereto Radovana Gobca Hmeljska princesa.

Vse šole bodo o izbranih besedilih obveščene do 5. junija 2018.

 

KOMISIJA

Članice komisije so Lidija Koceli, vodja programa Kultura pri ZKŠT Žalec, Irena Štusej, višja bibliotekarka v Medobčinski splošni knjižnici Žalec, in Mojca Cestnik, učiteljica slovenščine na OŠ Polzela.

Komisija bo pri izboru besedil upoštevala:

  1. a) navezovanje na razpisano temo, razvijanje teme,
  2. b) jezikovno spretnost pri ubeseditvi,
  3. c) izvirnost, duhovitost, sporočilnost.

 

Direktorica:  Jolanda Železnik

 

Literarni_natečaj. pdf

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...