Domov » Arhiv prireditev 2019 - Prebold

Koordinacija invalidskih organizacij v preboldski knjižnici

30 julij 2019 Brez komentarja

V Občini Prebold se zavedajo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih, zato je občina na pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. Občina Prebold je že sprejela analizo stanja o položaju invalidov v Občini Prebold in akcijski načrt, na podlagi katerega je bilo izvedenih že precej zastavljenih nalog.

V sklopu projekta je Občina Prebold v torek, 30. julija 2019, organizirala koordinacijo invalidskih organizacij v Občinski knjižnici Prebold. Na koordinaciji je Tjaša Skočaj Klančnik, višja svetovalka za negospodarske javne službe Občine Prebold, predstavila, katere dejavnosti izvaja občina v sklopu akcijskega načrta za večjo kakovost skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov, na podlagi katerih se poskuša doseči večjo kakovost skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva ter njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.

Predstavljene so bile tudi konkretizirane naloge iz akcijskega načrta s področij: ozaveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki, zdravstveno varstvo in rehabilitacijski programi, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov, vzgoja in izobraževanje, delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost, kultura, šport, religija, vključenost invalidov v oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja, ekonomska politika, koordinacija dela ter invalidske in nevladne organizacije, usposabljanje strokovnega kadra za delo, komuniciranje in neposredno delo s človekom s  posebnimi potrebami.

Po predstavitvi so invalidske organizacije in društva podali konkretne predloge, s katerimi bi lahko dosegli še večjo kakovost skupnega življenja. Predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske Janez Hudej pa je ob tej priložnosti Občini Prebold izročil tudi priznanje oziroma zahvalno listino za dolgoletno pomoč pri izvajanju programov društva in podpori projekta »Kar me ovira, me motivira«.

Besedilo: Tjaša Skočaj Klančnik
Fotografije: Ivan Lipičnik

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...