Domov » Arhiv prireditev 2018 - Prebold

Bojni grom vélike vojne je utihnil …

10 november 2018 Brez komentarja

V soboto, 10. novembra 2018, je v Občinski knjižnici Prebold v sodelovanju z Zgodovinskim in narodopisnim društvom Prebold potekala prireditev v počastitev stote obletnice konca prve svetovne vojne. Predavala sta dr. Bojan Himmelreich, zgodovinar in arhivist iz Zgodovinskega arhiva Celje, ter mag. Uroš Herman, ki se kot zgodovinar posveča politični zgodovini prve polovice 20. stoletja, posebej pa ga privlači lokalna zgodovina Savinjske doline in domače občine. Za kulturni program je s petjem in harmoniko poskrbel domačin Andrej Stergar. Dogodka sta se udeležila tudi župan Občine Prebold Vinko Debelak ter predsednica Zgodovinskega in narodopisnega društva Prebold Nuša Strgar.

Prva svetovna vojna, znana tudi kot vélika vojna, je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Vanjo so bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti. Dr. Bojan Himmelreich je govoril o političnogospodarskih razmerah med prvo svetovno vojno, s poudarkom na dogajanju v širšem celjskem zaledju. Predavatelj je predstavil predvsem vidik pomanjkanja hrane, ustreznih oblačil, kuriva, delovne sile, omejen stik med vojaki in družinskimi člani, vojaško cenzuro, omejitve pri potovanjih civilnega prebivalstva. Mag. Uroš Herman je orisal splošno vojaško in politično dogajanje v prvi svetovni vojni. Ob tem je izpostavil spremembe, ki jih je vojna prinesla v Evropi in svetu ob koncu vojne s sklenitvijo versajske mirovne pogodbe, pri čemer je še zlasti opozoril na takratno sočasno politično krepitev slovenske samozavesti, ki je pripeljala do ustanovitve prve jugoslovanske države.

Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold je ob tej priložnosti v knjižnici postavilo na ogled tudi dokumentarno razstavo z naslovom Prebold in okolica v času prve svetovne vojne. Vabljeni k njenemu ogledu do konca novembra 2018, v času odprtosti knjižnice.

Besedilo: Lea Felicijan

Fotografije: Ivan Lipičnik
Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...