Domov » Arhiv prireditev 2021 - Žalec

60 let ustanovitve Hmezada

24 september 2021 Brez komentarja

V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec je v petek, 24. septembra 2021, Društvo upokojencev Hmezad v soorganizaciji z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec organiziralo dogodek ob počastitvi 60-letnice ustanovitve Hmezada. Prireditev so s svojo navzočnostjo počastili tudi hmeljski starešina Milan Lesjak, hmeljska princesa Tea Pustoslemšek in predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset, povezovala pa jo je Karmen Kreže, vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec.

Na vhodu v ekomuzej je goste z lepimi pesmimi pozdravil in jih pospremil v dvorano ansambel Slovenski p’jebi, ki je zrasel iz okvirja Veselih hmeljarjev, ene izmed najprepoznavnejših narodno-zabavnih zasedb v Savinjski dolini, ki je svojo glasbeno pot začela leta 1960, takrat še pod imenom vodje in harmonikarja ansambla Slavka Štajnerja.

Hmeljske površine v Savinjski dolini je takoj po koncu druge svetovne vojne začela obnavljati Hmeljarska zadruga Hmezad, ki je bila ustanovljena 22. junija 1945. Leta 1952 je bilo za potrebe trgovanja s hmeljem iz Hmeljarske zadruge Hmezad registrirano podjetje Hmezad, zadružno trgovsko podjetje Žalec. 26. decembra 1961 pa je bila uradna ustanovitev Hmezada, ki se je na začetku imenoval Kmetijski kombinat Žalec. Več o poti, ki jo je prehodil Hmezad, in o dogodku počastitve 60-letnice Hmezada je povedal predsednik Društva upokojencev Hmezad Slavko Glinšek.

Dogodka se je udeležil tudi prvi direktor takrat še Kmetijskega kombinata Žalec Milovan Zidar. Prizadeval si je za agromelioracije ob Hudinji, Ložnici, Savinji in Voglajni, za obnovo hmeljnikov, izgradnjo mlečnih farm, hladilnice, mlekarske in mesne industrije v Celju. Po odhodu s Hmezada se je posvetil politiki, pri čemer je zasedal več vidnejših funkcij. Bil je član Izvršnega sveta Slovenije in republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V okviru te funkcije je začel uvajati celostno modernizacijo slovenskega kmetijstva in vodil akcijo za obvezno starostno zavarovanje kmetov. Kot član Zveznega izvršnega sveta Jugoslavije in predsednik zveznega komiteja za kmetijstvo je bil več let odgovoren za politiko trga in cen ter za skladnejši razvoj Slovenije. Leta 1983 je bil imenovan za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Jugoslavije na Madžarskem. Večkrat je bil izvoljen za poslanca skupščine in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasedal tudi direktorsko mesto Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. Za delo na gospodarskem in političnem področju je prejel več odlikovanj in priznanj.

Dr. Boris Skalin se je kot diplomirani inženir agronomije leta 1964 zaposlil v Hmezad Inženiringu ter se ves čas ukvarjal z razvojem in naložbami. Je priznani fotograf, ki je tudi med svojim delovanjem v Hmezadu ves čas fotografsko dokumentiral razvoj in dejavnosti podjetja. V drugem nadstropju Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Žalec je na ogled njegova razstava fotografij, ki prikazujejo področja delovanja Hmezada.

S propadom prejšnjega sistema se je tudi delovanje in poslovanje Hmezada spreminjalo. Več o tem je povedal Franci Žužej, zadnji direktor takrat imenovanega Poslovnega sistema. Zbrane je nagovoril tudi župan Občine Žalec Janko Kos, ki je svojo karierno pot prav tako začel v Hmezadu.

Podjetje Hmezad si je ves čas delovanja izjemno prizadevalo za lastno promocijo. Pomemben del tega je bila tudi videopromocija podjetja. Rudi Klarič je nekdanji televizijski snemalec, direktor fotografije, režiser, scenarist in reporter. Je avtor številnih dokumentarnih filmov s tematiko predstavitvenih filmov za jugoslovansko industrijo. Eden izmed njih je tudi kratki dokumentarni film To je Hmezad, ki ga je za to priložnost sam restavriral in predstavil.

Ogled filma je marsikomu nadel nasmeh na obraz, tako da so na koncu nekateri z nami delili še kak svoj spomin na delo v tem, za Spodnjo Savinjsko dolino in celotno Slovenijo, pomembnem podjetju.

 

Karmen Kreže

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...