Domov » Arhiv prireditev 2021 - Žalec

2. april – svetovani dan zavedanja o avtizmu

15 april 2021 Brez komentarja

Avtizem je hitro naraščajoča motnja, ki ne prizadene samo otroka, ampak vso družino, saj je življenje družin, kjer ima otrok avtizem, pogosto zelo drugačno od življenja družin z otrokom brez avtizma.

Epidemija bolezni COVID-19 je razkrila in še poglobila mnogo očitnih neenakosti po vsem svetu, zlasti kar zadeva razdelitev bogastva, dostop do zdravstvenega varstva, zakonsko zaščito in politično vključenost. Osebe z avtizmom se že dolgo srečujejo z mnogimi od teh neenakosti, ki so se v zadnjem letu še poglobile.

V podporo vsem, ki morajo živeti z avtizmom, je Medobčinska splošna knjižnica Žalec v sklopu pogovorov Covid-19 kot izziv, ki jih pripravlja v sodelovanju s Savinjsko TV, povabila Sabino Korošec Zavšek, terapevtko, profesorico defektologije in predsednico Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, ki si že več let prizadeva za izboljšanje življenjskih, izobraževalnih in zaposlitvenih pogojev otrok, mladostnikov in odraslih z avtizmom in njihovih družin. Z njo sem se pogovarjala Jolanda Železnik.

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je tudi ob letošnjem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, katerega slogan je bil Lahko se učim, lahko delam, v poslanici opozorila, da se težave oseb z avtizmom v času pandemije povečujejo, poleg tega pa se s strani odločevalcev na področju skrbi za boljše življenje teh ljudi od lani ni naredilo ničesar. Sabina Korošec Zavšek je tudi tokrat opozorila na področja, ki jih je potrebno urediti. Povedala je: »Na Švedskem, kjer je avtizem veliko bolje obravnavan, odrasli z avtizmom dobijo v uporabo stanovanje in mentorja, ki jih redno obiskuje, preverja, ali so plačali položnice, ali imajo dovolj hrane v hladilniku, hodijo v službo … Švedska se zaveda, da družbi vsestransko koristi, če v njej vsi izkoristijo svoje potenciale.« Po besedah sogovornice razvitosti in kulture družbe ne spoznamo po višini BDP, pač pa po tem, kako ravna s svojimi skupinami s posebnimi potrebami, z najšibkejšimi in ranljivimi ljudmi.

Sabina Korošec Zavšek je idejna vodja in ustanoviteljica neprofitnega zavoda, ki deluje v javnem interesu Centra za pomoč otrokom in staršem Žalec. Izvajajo individualne terapije za otroke z razvojnimi primanjkljaji in zaostanki. Učijo starše, kako spodbujati otrokov razvoj. Uporabljajo različne pristope, za katere so znanje pridobili v Sloveniji, večinoma pa v tujini (Švedska, Islandija, Norveška, Hrvaška, Srbija, ZDA). Poleg individualnih terapij za družine izvajajo delavnice za učenje socialnih veščin, delavnice za pripravo predšolskih otrok na šolo, poletne tabore za otroke z avtizmom … Usposabljajo strokovne delavce vrtcev, šol in centrov za socialno delo za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Skozi pogovor sta bili predstavljeni dve knjigi na temo avtizma. Naslov prve, katere avtorica je Sabina Korošec Zavšek, je Mihec in živali. Je t. im. pametna knjiga, saj je možno prek QR kod v knjigi dostopati do risanke, ki otrokom z avtizmom olajša razumevanje zapisanega v slikanici.

Naslov druge pa je Moj prijatelj Oli: zgodbica o kužku, ki se je moral naučiti biti. Avtorica knjige Mateja Tominšek Perovšek je zapisala: »Zgodbo sem napisala iz veselja do pisanja – zase predvsem v ustvarjalnem smislu, za sina Florjana in njegove sošolce zaradi vsebin, ki bi olajšale stisko vseh vpletenih, zaradi nepoznavanja in nezmožnosti dojemanja motenj avtističnega spektra, ki so zmotile ritem ustaljenega in pričakovanega. Na poti spoznavanja sinove drugačnosti in srečevanja z njo, smo se v družini soočili z vsebinami in procesi diagnostike, izobraževanja in drugih dejavnosti, prilagojenih za otroke s posebnimi potrebami. Proces še ni zaključen in bo trajal vse življenje. Ob vsem tem srečujemo čudovite ljudi, ki nas na naši poti odprto sprejemajo in spodbujajo z ljubeznijo, razumevanjem in različno podporo. Namen knjige je spodbujanje bralčeve samozavesti in samozaupanja na njegovi življenjski poti, za pogum pri premagovanju različnih strahov pred neznanim, za razmislek o našem poslanstvu in z njim povezanimi vrednotami, ki nam narekujejo odgovornost do sebe, sveta in soljudi, za osvobajanje od raznovrstnih prirojenih ali pridobljenih vezi in z njimi povezanimi miselnimi vzorci in za skupno pot v bolj čaroben, prijazen, topel in ustvarjalen način sprejemanja življenja v vseh svojih oblikah čudovitega in neponovljivega bivanja.«

Avtizem je drugačnost v različnih odtenkih. Vsak odtenek je pomemben. Nekateri avtisti so zelo samostojni, eni pa potrebujejo pomoč vse življenje. Vsi pa potrebujejo našo podporo in našo srčnost.

Jolanda Železnik

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...