Domov » Arhiv prireditev Polzela 2014

PROJEKT »BEREMO SKUPAJ« ZAKLJUČUJEMO Z ANKETO O DOMAČEM BRANJU

24 junij 2014 Brez komentarja

Picture

Projekt »Beremo skupaj«, ki ga izvajamo z Občinsko knjižnico Polzela že peto leto, je namenjen spodbujanju branja v drugem triletju osnovne šole. Vsi učenci 4., 5. in 6. razredov v okviru domačega branja preberejo eno poljubno knjigo, ki si jo izberejo v Občinski knjižnici na Polzeli. Obisk izkoristimo tudi za seznanjanje s splošno knjižnico, predvsem pa učence usmerjamo k rednemu obiskovanju knjižnic, ki s svojimi storitvami in prireditvami nudi veliko priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.

PictureGraf 1, »Ali rad/-a bereš knjige za domače branje?«

Junija 2014 smo med učenci 4., 5. in 6. razredov izvedli anketo o domačem branju v šolskem letu 2013/14. Anketirali smo 44 učencev 4. razredov, 40 učencev 5. razredov in 47 učencev 6. razredov, skupaj 131 učencev, od tega 72 dečkov in 59 deklic. Pri vprašanjih po spolu ni bilo bistvenih razlik, razen pri prvem vprašanju »Ali rad/-a bereš knjige za domače branje?«, kjer so vse negativne odgovore prispevali fantje. Večina učencev v 4., 5. in 6. razredih rada bere knjige za domače branje, nerado bere 9 % učencev 4. razreda, kar 30 % učencev 5. razreda in 28 % učencev 6. razreda.

Odgovori na vprašanje, »Katera od ponujenih knjig za domače branje ti je bila najbolj všeč?«, so prikazani v spodnjih grafih. V vseh razredih je učencem najbolj ugajala poljubna knjiga, druga najbolj priljubljena knjiga v 4. razredih je bila zbirka Pozor, pravljice! Primoža Suhodolčana, v 5. razredih knjiga Veliki dobrodušni velikan oz. Čarovnice Roalda Dahla, v 6. razredih pa knjiga Vitana Mala Sreča na vrvici. Zelo malo glasov so dobile knjige s pesmimi.

Z izbiro poljubne knjige v Občinski knjižnici so bili učenci zadovoljni, saj je z »da« odgovorilo kar 96 % učencev. Vprašali smo jih tudi, kako so si izbrali poljubno knjigo. Večina učencev (57 odgovorov) pri presoji, katero knjigo si bo izbrala, upošteva všečnost naslovnice. Veliko učencem (42 odgovorov) je pomembno, da poznajo naslov knjige ali zbirko. Nekateri (10 odgovorov) zaupajo priporočilom sošolcev. Pri odločitvi za izbiro knjige je pomembno tudi, da že poznajo pisatelja (9 odgovorov). Učenci so lahko zapisali tudi druge odgovore (7 različnih odgovorov), ki so razvidni iz grafa 6.


Graf 2, 4. razred – »Katera knjiga za domače branje ti je bila letos najbolj všeč?«

Z izbiro poljubne knjige v Občinski knjižnici so bili učenci zadovoljni, saj je z »da« odgovorilo kar 96 % učencev. Vprašali smo jih tudi, kako so si izbrali poljubno knjigo. Večina učencev (57 odgovorov) pri presoji, katero knjigo si bo izbrala, upošteva všečnost naslovnice. Veliko učencem (42 odgovorov) je pomembno, da poznajo naslov knjige ali zbirko. Nekateri (10 odgovorov) zaupajo priporočilom sošolcev. Pri odločitvi za izbiro knjige je pomembno tudi, da že poznajo pisatelja (9 odgovorov). Učenci so lahko zapisali tudi druge odgovore (7 različnih odgovorov), ki so razvidni iz grafa 6.

Picture

Graf 5, »Kako si izbral POLJUBNO knjigo?«
Povprašali smo jih tudi, če so člani Občinske knjižnice na Polzeli ali katere druge splošne knjižnice. Pritrdilno je dogovorilo 72 % učencev.
Ob koncu smo jih prosili, da zapišejo naslov knjige, ki bi jo priporočali sošolcem za domače branje. Največ glasov so dobile zbirke Grozni Gašper, Gospod Gnilc in Pozor, pravljice! in knjigi Roalda Dahla Veliki dobrodušni velikan ter Čarovnice. Učenci za domače branje priporočajo tudi knjigo J. K. Rowling Harry Potter.

Picture

Preglednica 1, »Zapiši naslov ene knjige, ki bi jo priporočal sošolcem za domače branje.«
Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...

Napiši komentar!