Domov » Arhiv prireditev 2019 - Prebold

Franc Kralj z zgodbo o Frideriku in Veroniki

9 april 2019 Brez komentarja

V torek, 9. aprila 2019, je v Občinski knjižnici Prebold predaval Franc Kralj, predsednik Kulturno zgodovinskega društva Žovnek Braslovče. V sliki in besedi je obiskovalce popeljal v čas pred okoli šeststo leti, ki je bil zaznamovan z neusahljivo ljubeznijo med grofom Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško. Zgodba o Frideriku in Veroniki je ostala živa vse do današnjih dni in je z vsakim novim knjižnim delom dobila nov zagon pri svojem ohranjanju. Knjigo o tej temi je napisal tudi Franc Kralj in se v njej trudil čim bolj objektivno prikazati življenje Veronike Deseniške in predvsem tisti del življenja grofa Friderika II. Celjskega, ki je bil kakorkoli povezan z njegovo veliko ljubeznijo Veroniko Deseniško. »Zapisati sem želel resnično dogajanje v zvezi z obema zakoncema, ki sta življenje zaradi medsebojne ljubezni in nedovoljene poroke nesrečno končala; Veroniko so po mučenju z lakoto in žejo umorili z utopitvijo, Friderika zaprli, a je po izpustitvi iz verjetno dosmrtnega zapora opustil vse morebitne misli na ponovno zakonsko življenje,« je povedal predavatelj. Veronikina kruta smrt pa ni pomenila samo konca njenega življenja, temveč  je bila tudi začetek konca žovneško-celjske plemiške družine. Na prireditvi v knjižnici so bili posebej predstavljeni tudi kraji, ki so neposredno povezani z zgodbo o Frideriku in Veroniki: kartuzijski samostan Jurklošter, ki je Veroniki ob nevarnosti nudil zatočišče in na koncu večni počitek, ter območje gradu Ojstrica, kjer so se dogajali najkrutejši dogodki Veronikinega življenja in tudi njena smrt.

Besedilo: Lea Felicijan
Fotografije: Ivan Lipičnik

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...