Domov » Izposojevališče Liboje

Izposojevališče Liboje

Kasaze 110
3301 Petrovče

Tel: 041/526-407 , kličite izključno v času odprtosti !
liboje@zal.sik.si

Čas odprtosti:
ponedeljek od 16. do 18. ure
* Vsak prvi ponedeljek v mesecu!

POLETNI DELOVNI ČAS – Julij, avgust 2021 zaprto.

 

KRONOLOŠKI RAZVOJ KNJIŽNICE LIBOJE

V mesecu novembru leta 2003 je bila v Kasazah ustanovljena Krajevna knjižnica Liboje pod okriljem Medobčinske splošne knjižnice Žalec kot ena izmed njenih dislociranih enot. Veliko pomoč  pri ustanavljanju je nudila Krajevna skupnost Liboje z nakupom omar za knjige ter LIKO Liboje z nakupom računalnika.

Knjižnica je  za začetek  dobila kar nekaj  knjig za vse starosti,  zahtevnosti in profile bralcev. Otroci so dobili svoj kotiček za ustvarjanje, računalnik za brskanje po spletnih straneh,  odrasli pa kotiček mirnega branja-čitalnico.

________________________________________

Povezave:

Arhiv razglednic – Liboje z okolico

Krajevna skupnost Liboje