Domov » Izpostavljeno

Čebela BERE med!

16 junij 2021 Brez komentarja

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj podeželja«

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020

 

Čebela BERE med!

Kako dobro se zavedamo pomena branja in kritičnega razmišljanja? Zakaj je branje tako pomembno? LAS Spodnje Savinjske doline in partner pri projektu Medobčinska splošna knjižnica Žalec bosta preko raznolikih projektnih aktivnosti in dogodkih iskala odgovore ter izkušnje in dognanja delila v celem partnerstvu. Glavni poudarek izvajanja projekta na področju LAS Spodnje Savinjske doline bo tako predstavitev pomembnosti branja, živahne razprave in brezmejne igre – družinsko branje.

Aktivnost 1: KNJIŽNICA – ZAKLADNICA ZNANJA

  • Mali Savinjčani beremo (Bralni projekt s katerim Medobčinska splošna knjižnica Žalec sodeluje z vsemi vrtci Spodnje Savinjske doline. Otrokom, tudi tistim, ki niso vključeni v institucionalizirano varstvo, starim od 4 – 6 let, ponudimo v branje približno 50 naslovov otroških knjig različnih zvrsti (tako leposlovnih kot tudi strokovnih)).
  • Savinjčani beremo (Bralni projekt »Savinjčani beremo« odraslim bralcem ponuja predlagano branje, katerega vsebine pripomorejo k poznavanju življenja in mišljenja posameznikov ali skupin, k prepoznavanju in sprejemanju drugačnosti ter ozaveščanju skrbi za okolje, učenju sožitja živeti z naravo, s posebnim poudarkom na vlogo in pomen čebel v našem okolju. V bralni seznam uvrstimo kakovostna knjižna dela slovenskih in tujih avtorjev ter dela avtorjev iz naše doline.)
  • Povej naprej: “Naša družina bere!” (Projekt, s katerim želimo povezati naše dosedanje projekte, smo poimenovali »Povej naprej, naša družina bere!«. Potreba po takšnem projektu izvira iz ugotovitev, da osnovnošolci ne poznajo okolja, v katerem živijo. Cilj projekta je spoznavanje lokalne zgodovine in kulturno-geografske identitete prebivalcev, ki živijo v tem okolju, kar bo dodana vrednost tudi za turizem na tem območju, hkrati pa bomo tudi poskrbeli, da bomo udeležence okoljsko vzgajali, saj jih bomo ozaveščali o pomenu varovanja okolja kot pomembnemu prispevku okoljski trajnosti, v prvih dveh letih s poudarkom na vplivu čebel na naša življenja. Pripravili bomo katalog knjižnega in neknjižnega gradiva na izbrano temo. Družine bodo gradivo brale, se o tem pogovarjale, morda obiskale znamenitosti. Zadnji teden v juniju bomo vključene družine povabili na izlet.)

Več o projektu >>>

 

Aktivnost 2: KNJIŽNIČARSKI DOGODKI

  • Pravljični maraton (Pravljični maraton je vsakoletni dogodek v organizaciji Medobčinske splošne knjižnice Žalec ob mednarodnem dnevu knjig za otroke (2. april). Na pravljični maraton povabimo skupine iz Vrtcev občine Žalec in otroke iz prve triade I. OŠ Žalec.)
  • Strokovna predavanja (v projektu bomo izvedli dve strokovni predavanji)
  • Pravljične ure s poustvarjanjem (v projektu bomo izvajali pravljične ure s poustvarjanjem v vseh enotah Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
  • Zmorem, če mi pomagaš (branje ranljivim skupinam) (Medobčinska splošna knjižnica Žalec bo pripravila in izvedla bibliopedagoška srečanja z oskrbovanci domov za ostarele v Spodnji Savinjski dolini (Naš dom Vransko – 2 x mesečno, Dom upokojencev Polzela -2 x mesečno), Dom upokojencev v Preboldu – 1x mesečno ter v Domu Nine Pokorn Grmovje – 1x mesečno. Občinsko knjižnico Žalec bodo enkrat mesečno obiskali člani društva Sožitje (pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju) ter Občinsko knjižnico Braslovče člani Varstveno delovnega centra MUC iz Braslovč.

 

Aktivnost 3: KNJIŽNICA – SREDIŠČE DOGAJANJA

Za potrebe bolj doživetega branja, vizualno privlačne vsebine in boljše organizacije dela bomo Medobčinsko splošno knjižnico Žalec opremili z najnujnejšo opremo. Z novimi pridobitvami bo omogočena realizacija treh bralnih projektov, delo bibliotekarjev pa bo močno olajšano.

 

Aktivnost 4: PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

Za večjo vključenost bralcev v naše bralne akcije bomo pripravili atraktivne knjižice z gradivom, vključene bomo nagradili z zaključnimi prireditvami in ekskurzijo. Hkrati bomo s sodelujočimi LAS-i vseskozi delili izkušnje na delovnih srečanjih.

 

Partnerji

– Razvojna agencija Savinja (LAS SSD)

– Medobčinska splošna knjižnica Žalec

– UPI ljudska univerza Žalec

 

Vrednost in viri financiranja

– Vrednost projekta Čebela bere med! znaša 85.790,42 EUR.

Delež EU sredstev partnerja:

– Medobčinska splošna knjižnica Žalec – 28.053,55 EUR, lastna sredstva 7.496,44 EUR

– Razvojna agencija Savinja (LAS SSD) – 7.843,80 EUR, lastna sredstva 1.740,16 EUR

– UPI ljudska univerza Žalec – 49.289,52 EUR, lastna sredstva 10.577,79 EUR

 

Trajanje projekta:

  • faza: 1. september 2020 – 31. avgust 2021
  • faza: 1. september 2021 – 31. avgust 2022

 


 

Čebelarska zveza Slovenije – 21.4.2021 – Prispevek Čebela BERE med!

 


 

Delite vsebino na družabnih omrežjih
Deli vsebino na facebook-u...