Domov » Savinjčani beremo

Savinjčani beremo

Projekt Savinjčani beremo prispeva k ozaveščanju branja kot osnovne potrebe človeka tudi v starostnem obdobju, ko ga k temu ne nagovarjajo šolski projekti, kot so bralna značka, domače branje, obvezno branje in podobno. Odraslim bralcem je sugerirano branje, katerega vsebine bi lahko pripomogle k pozna-vanju življenja in mišljenja, posameznikov ali skupin, k prepozna-vanju in sprejemanju drugačnosti; različne stilne pisave bi lahko bogatile poznavanje jezika in besedni zaklad; druženje z izmenjavo mnenj o prebranem pa naj bi pripomoglo k strpnemu dialogu.

Projekt, ki obsega bralno občinstvo enajstih knjižnic v šestih občinah (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec), se začne 20. 11., na dan slovenskih splošnih knjižnic, in konča s sklepno prireditvijo v Domu II. slovenskega tabora Žalec.


 

Savinjčani beremo 2021/2022

Savinjčani beremo 2020/2021

Savinjčani beremo 2019/2020

Savinjčani beremo 2018/2019

Savinjčani beremo 2017/2018

Savinjčani beremo 2016/2017

Savinjčani beremo 2015/2016

Savinjčani beremo 2014/2015

Savinjčani beremo 2013/2014

Savinjčani beremo 2012/2013

Savinjčani beremo 2011/2012

Savinjčani beremo 2010/2011

Savinjčani beremo 2009/2010

Savinjčani beremo 2008/2009

Savinjčani beremo 2007/2008